User Tools

Site Tools


5401--9299-vinceteri-la-gi

9299 Vinceteri là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1478.4460431 ngày (4.05 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5401--9299-vinceteri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)