User Tools

Site Tools


5402--9642-takatahiro-la-gi

Takatahiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9642
Tên thay thế 1994 RU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9560545
Viễn điểm quỹ đạo 2.8948561
Độ lệch tâm 0.1935310
Chu kỳ quỹ đạo 1379.7116771
Độ bất thường trung bình 240.48781
Độ nghiêng quỹ đạo 3.00921
Kinh độ của điểm nút lên 47.34242
Acgumen của cận điểm 276.61935
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9642 Takatahiro (1994 RU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9642 Takatahiro
5402--9642-takatahiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)