User Tools

Site Tools


5403--10153-goldman-la-gi

Goldman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. di Cicco
Nơi khám phá Sudbury, Massachusetts
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10153
Tên thay thế 1994 UB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8551802
Viễn điểm quỹ đạo 2.7674296
Độ lệch tâm 0.1973451
Chu kỳ quỹ đạo 1283.4657454
Độ bất thường trung bình 2.33391
Độ nghiêng quỹ đạo 9.27266
Kinh độ của điểm nút lên 154.93168
Acgumen của cận điểm 132.03453
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

10153 Goldman (1994 UB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1994 bởi D. di Cicco ở Sudbury, Massachusetts.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10153 Goldman
5403--10153-goldman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)