User Tools

Site Tools


5405--10300-tanakadate-la-gi

Tanakadate
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10300
Tên thay thế 1989 EG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0016326
Viễn điểm quỹ đạo 2.4596512
Độ lệch tâm 0.1026652
Chu kỳ quỹ đạo 1216.8672402
Độ bất thường trung bình 283.01430
Độ nghiêng quỹ đạo 5.46169
Kinh độ của điểm nút lên 158.98024
Acgumen của cận điểm 3.80989
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10300 Tanakadate (1989 EG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10300 Tanakadate
5405--10300-tanakadate-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)