User Tools

Site Tools


5406--10448-schawlow-la-gi

Schawlow
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10448
Đặt tên theo Arthur Leonard Schawlow
Tên thay thế 4314 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7077286
Viễn điểm quỹ đạo 2.9716868
Độ lệch tâm 0.0464763
Chu kỳ quỹ đạo 1747.8689351
Độ bất thường trung bình 214.34157
Độ nghiêng quỹ đạo 3.24618
Kinh độ của điểm nút lên 119.05052
Acgumen của cận điểm 184.00627
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10448 Schawlow (4314 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10448 Schawlow
5406--10448-schawlow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)