User Tools

Site Tools


5407--10650-houtman-la-gi

Houtman
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10650
Đặt tên theo Frederick de Houtman
Tên thay thế 4110 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9712551
Viễn điểm quỹ đạo 2.4913953
Độ lệch tâm 0.1165541
Chu kỳ quỹ đạo 1217.4264450
Độ bất thường trung bình 144.22824
Độ nghiêng quỹ đạo 3.01987
Kinh độ của điểm nút lên 196.56322
Acgumen của cận điểm 119.59985
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

10650 Houtman (4110 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10650 Houtman
5407--10650-houtman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)