User Tools

Site Tools


5408--10814-gnisv-rd-la-gi

10814 Gnisvärd (tên chỉ định: 1993 FW31) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 19 tháng 3 năm 1993. Nó được đặt theo tên Gnisvärd, a fishing village ở Gotland.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
5408--10814-gnisv-rd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)