User Tools

Site Tools


5409--7740-petit-la-gi

Petit
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7740
Tên thay thế 1983 RR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0960362
Viễn điểm quỹ đạo 2.6428416
Độ lệch tâm 0.1153871
Chu kỳ quỹ đạo 1332.1915958
Độ bất thường trung bình 306.82558
Độ nghiêng quỹ đạo 7.21608
Kinh độ của điểm nút lên 9.84694
Acgumen của cận điểm 290.20560
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7740 Petit (1983 RR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7740 Petit
5409--7740-petit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)