User Tools

Site Tools


5410--8110-heath-la-gi

Heath
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8110
Tên thay thế 1995 DE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4221959
Viễn điểm quỹ đạo 2.8362387
Độ lệch tâm 0.0787388
Chu kỳ quỹ đạo 1557.1775482
Độ bất thường trung bình 140.54258
Độ nghiêng quỹ đạo 3.68584
Kinh độ của điểm nút lên 324.46474
Acgumen của cận điểm 69.90433
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8110 Heath (1995 DE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8110 Heath
5410--8110-heath-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)