User Tools

Site Tools


5412--8413-kawakami-la-gi

Kawakami
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8413
Tên thay thế 1996 TV10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9565263
Viễn điểm quỹ đạo 2.5107795
Độ lệch tâm 0.1240688
Chu kỳ quỹ đạo 1219.3319802
Độ bất thường trung bình 271.60509
Độ nghiêng quỹ đạo 5.91316
Kinh độ của điểm nút lên 43.85411
Acgumen của cận điểm 221.94930
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8413 Kawakami (1996 TV10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1996 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8413 Kawakami
5412--8413-kawakami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)