User Tools

Site Tools


5413--8578-shojikato-la-gi

Shojikato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 19 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8578
Tên thay thế 1996 WZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7102073
Viễn điểm quỹ đạo 3.2928695
Độ lệch tâm 0.0970606
Chu kỳ quỹ đạo 1899.3905489
Độ bất thường trung bình 121.22244
Độ nghiêng quỹ đạo 11.01830
Kinh độ của điểm nút lên 56.57085
Acgumen của cận điểm 325.77953
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

8578 Shojikato (1996 WZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 11 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8578 Shojikato
5413--8578-shojikato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)