User Tools

Site Tools


5415--8885-sette-la-gi

Sette
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và V. Goretti
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8885
Tên thay thế 1994 EL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1895153
Viễn điểm quỹ đạo 2.5922923
Độ lệch tâm 0.0842311
Chu kỳ quỹ đạo 1350.3351532
Độ bất thường trung bình 180.14548
Độ nghiêng quỹ đạo 12.96965
Kinh độ của điểm nút lên 165.79427
Acgumen của cận điểm 147.37803
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8885 Sette (1994 EL3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1994 bởi M. Tombelli và V. Goretti ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8885 Sette
5415--8885-sette-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)