User Tools

Site Tools


5416--9300-johannes-la-gi

Johannes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9300
Tên thay thế 1985 PS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7050390
Viễn điểm quỹ đạo 3.6153022
Độ lệch tâm 0.3590490
Chu kỳ quỹ đạo 1584.7569623
Độ bất thường trung bình 66.07512
Độ nghiêng quỹ đạo 7.48474
Kinh độ của điểm nút lên 149.48540
Acgumen của cận điểm 224.52189
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9300 Johannes (1985 PS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9300 Johannes
5416--9300-johannes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)