User Tools

Site Tools


5417--9645-gr-newald-la-gi

9645 Grünewald
Tên
Tên Grünewald
Tên chỉ định 1995 AO4
Phát hiện
Ngày phát hiện 5 tháng 1 năm 1995
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1010683
Bán trục lớn (a) 2.7564559 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.4778656 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0350462 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.58 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.33567°
Kinh độ (Ω) 296.20353°
Acgumen (ω) 65.58023°
Độ bất thường trung bình (M) 58.97406°

9645 Grünewald là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1671.5716460 ngày (4.58 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
5417--9645-gr-newald-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)