User Tools

Site Tools


5418--9811-cavadore-la-gi

Cavadore
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9811
Tên thay thế 1998 ST
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9152617
Viễn điểm quỹ đạo 2.6287815
Độ lệch tâm 0.1570231
Chu kỳ quỹ đạo 1250.8841753
Độ bất thường trung bình 326.65307
Độ nghiêng quỹ đạo 1.53350
Kinh độ của điểm nút lên 27.36149
Acgumen của cận điểm 305.03968
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

9811 Cavadore (1998 ST) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9811 Cavadore
5418--9811-cavadore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)