User Tools

Site Tools


5423--10651-van-linschoten-la-gi

van Linschoten
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10651
Đặt tên theo Jan Huyghen van Linschoten
Tên thay thế 4522 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5384243
Viễn điểm quỹ đạo 2.9290013
Độ lệch tâm 0.0714371
Chu kỳ quỹ đạo 1650.9265344
Độ bất thường trung bình 204.19960
Độ nghiêng quỹ đạo 5.14660
Kinh độ của điểm nút lên 6.08126
Acgumen của cận điểm 344.53900
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10651 van Linschoten (4522 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10651 van Linschoten
5423--10651-van-linschoten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)