User Tools

Site Tools


5427---225270-2009-sf30-la-gi

(225270) 2009 SF30 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Spacewatch project ở Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak ở Arizona, ngày 16 tháng 9 năm 2009.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 225001–226000
  • JPL Small-Body Database Browser
5427---225270-2009-sf30-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)