User Tools

Site Tools


5429--6131-towen-la-gi

Towen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6131
Tên thay thế 1990 OO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1155533
Viễn điểm quỹ đạo 2.7298695
Độ lệch tâm 0.1267828
Chu kỳ quỹ đạo 1377.3711013
Độ bất thường trung bình 161.62424
Độ nghiêng quỹ đạo 6.18065
Kinh độ của điểm nút lên 149.01676
Acgumen của cận điểm 278.64984
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6131 Towen (1990 OO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 7 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6131 Towen
5429--6131-towen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)