User Tools

Site Tools


5431--6330-koen-la-gi

Koen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate & Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6330
Tên thay thế 1992 FN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9494157
Viễn điểm quỹ đạo 2.4774013
Độ lệch tâm 0.1192698
Chu kỳ quỹ đạo 1202.7926841
Độ bất thường trung bình 326.78276
Độ nghiêng quỹ đạo 1.41422
Kinh độ của điểm nút lên 188.92704
Acgumen của cận điểm 354.02102
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6330 Koen (1992 FN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1992 bởi Endate & Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6330 Koen
5431--6330-koen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)