User Tools

Site Tools


5433--6586-seydler-la-gi

Seydler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6586
Đặt tên theo August Seydler
Tên thay thế 1984 UK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0670631
Viễn điểm quỹ đạo 2.8247623
Độ lệch tâm 0.1548909
Chu kỳ quỹ đạo 1397.2041402
Độ bất thường trung bình 352.39444
Độ nghiêng quỹ đạo 3.61882
Kinh độ của điểm nút lên 228.41204
Acgumen của cận điểm 245.11839
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6586 Seydler (1984 UK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1984 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6586 Seydler
5433--6586-seydler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)