User Tools

Site Tools


5434--6713-coggie-la-gi

Coggie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 21 tháng 5 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6713
Tên thay thế 1990 KM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1562959
Viễn điểm quỹ đạo 2.5307653
Độ lệch tâm 0.0798943
Chu kỳ quỹ đạo 1310.4015012
Độ bất thường trung bình 354.56005
Độ nghiêng quỹ đạo 19.47481
Kinh độ của điểm nút lên 209.89734
Acgumen của cận điểm 46.47715
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6713 Coggie (1990 KM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 5 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6713 Coggie
5434--6713-coggie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)