User Tools

Site Tools


5436--6978-hironaka-la-gi

Hironaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6978
Đặt tên theo Heisuke Hironaka
Tên thay thế 1993 RD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1217521
Viễn điểm quỹ đạo 3.0050555
Độ lệch tâm 0.1722911
Chu kỳ quỹ đạo 1499.0771306
Độ bất thường trung bình 264.07342
Độ nghiêng quỹ đạo 7.47159
Kinh độ của điểm nút lên 339.26202
Acgumen của cận điểm 302.02261
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6978 Hironaka (1993 RD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6978 Hironaka
5436--6978-hironaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)