User Tools

Site Tools


5438--7043-godart-la-gi

Godart
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Delporte
Nơi khám phá Uccle
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1934
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7043
Tên thay thế 1934 RB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8278225
Viễn điểm quỹ đạo 2.6621501
Độ lệch tâm 0.1858202
Chu kỳ quỹ đạo 1228.6239064
Độ bất thường trung bình 1.53328
Độ nghiêng quỹ đạo 5.99430
Kinh độ của điểm nút lên 163.57527
Acgumen của cận điểm 129.57207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7043 Godart (1934 RB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1934 bởi E. Delporte ở Uccle.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7043 Godart
5438--7043-godart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)