User Tools

Site Tools


5439--7179-gassendi-la-gi

Gassendi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7179
Đặt tên theo Pierre Gassendi
Tên thay thế 1991 GQ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5693955
Viễn điểm quỹ đạo 3.3043685
Độ lệch tâm 0.1251281
Chu kỳ quỹ đạo 1838.3499094
Độ bất thường trung bình 285.47813
Độ nghiêng quỹ đạo 1.11841
Kinh độ của điểm nút lên 201.09506
Acgumen của cận điểm 211.92981
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7179 Gassendi (1991 GQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7179 Gassendi
5439--7179-gassendi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)