User Tools

Site Tools


5440--7314-pevsner-la-gi

Pevsner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7314
Đặt tên theo Nikolaus Pevsner
Tên thay thế 2146 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6576918
Viễn điểm quỹ đạo 3.5871100
Độ lệch tâm 0.1488307
Chu kỳ quỹ đạo 2015.2615759
Độ bất thường trung bình 295.38181
Độ nghiêng quỹ đạo 1.69774
Kinh độ của điểm nút lên 163.77924
Acgumen của cận điểm 327.76531
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

7314 Pevsner (2146 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7314 Pevsner
5440--7314-pevsner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)