User Tools

Site Tools


5441--7455-podosek-la-gi

Podosek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7455
Tên thay thế 1981 EQ26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8094549
Viễn điểm quỹ đạo 2.8900673
Độ lệch tâm 0.0141437
Chu kỳ quỹ đạo 1757.1592280
Độ bất thường trung bình 303.91260
Độ nghiêng quỹ đạo 2.39795
Kinh độ của điểm nút lên 164.64498
Acgumen của cận điểm 301.76014
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7455 Podosek (1981 EQ26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7455 Podosek
5441--7455-podosek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)