User Tools

Site Tools


5443---237357-2059-t-3-la-gi

(237357) 2059 T-3 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 16 tháng 10 năm 1977.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 237001–238000
  • JPL Small-Body Database Browser
5443---237357-2059-t-3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)