User Tools

Site Tools


5444--6132-danielson-la-gi

Danielson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Holt, H. E.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6132
Tên thay thế 1990 QY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0663948
Viễn điểm quỹ đạo 2.8659230
Độ lệch tâm 0.1620999
Chu kỳ quỹ đạo 1414.5881128
Độ bất thường trung bình 256.88233
Độ nghiêng quỹ đạo 2.96200
Kinh độ của điểm nút lên 338.70010
Acgumen của cận điểm 296.30842
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6132 Danielson (1990 QY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1990 bởi Holt, H. E. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6132 Danielson
5444--6132-danielson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)