User Tools

Site Tools


5445--thi-n-tr-la-gi

Thiên Trì là từ gốc Hán-Việt (tiếng Trung: 天池), nghĩa là ao trời. Nó có thể chỉ tới:

 • Hồ:
  • Hồ Thiên Trì trên núi Trường Bạch, nằm trên biên giới giữa hai tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) và Ryanggang (Triều Tiên).
  • Hồ Thiên Trì, Phụ Khang trên núi Bác Cách Đạt trong dãy núi Thiên Sơn, thuộc huyện cấp thị Phụ Khang, châu tự trị dân tộc Hồi Xương Cát, khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.
  • Hồ Thiên Trì, A Nhĩ Sơn tại huyện cấp thị A Nhĩ Sơn, minh Hưng An, khu tự trị Nội Mông.
  • Hồ Thiên Trì, Nam Hoành tại khu Đào Nguyên, Cao Hùng, Đài Loan.
  • Hồ Thiên Trì, Lê Sơn tại khu Hòa Bình, Đài Trung, Đài Loan.
  • Hồ Thiên Trì, Hoa Liên tại hương Phú Lý, huyện Hoa Liên, Đài Loan.
  • Hồ Thiên Trì, Nam Đầu tại hương Nhân Ái, huyện Nam Đầu, Đài Loan.
  • Hồ Thiên Trì, Đài Đông tại hương Lan Tự, huyện Đài Đông, Đài Loan.
 • Y học Trung Hoa:
5445--thi-n-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)