User Tools

Site Tools


5447--6468-welzenbach-la-gi

Welzenbach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6468
Tên thay thế 1981 ED19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4712286
Viễn điểm quỹ đạo 2.8774634
Độ lệch tâm 0.0759503
Chu kỳ quỹ đạo 1597.4409706
Độ bất thường trung bình 306.08886
Độ nghiêng quỹ đạo 2.30086
Kinh độ của điểm nút lên 167.77238
Acgumen của cận điểm 142.80244
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6468 Welzenbach (1981 ED19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6468 Welzenbach
5447--6468-welzenbach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)