User Tools

Site Tools


5450--6979-shigefumi-la-gi

Shigefumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6979
Đặt tên theo Shigefumi Mori
Tên thay thế 1993 RH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0601461
Viễn điểm quỹ đạo 3.2461923
Độ lệch tâm 0.2235150
Chu kỳ quỹ đạo 1578.5046256
Độ bất thường trung bình 152.65691
Độ nghiêng quỹ đạo 14.90763
Kinh độ của điểm nút lên 359.29891
Acgumen của cận điểm 339.33472
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6979 Shigefumi (1993 RH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6979 Shigefumi
5450--6979-shigefumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)