User Tools

Site Tools


5452--7046-reshetnev-la-gi

Reshetnev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7046
Tên thay thế 1977 QG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7424361
Viễn điểm quỹ đạo 3.3062771
Độ lệch tâm 0.0932167
Chu kỳ quỹ đạo 1921.0909748
Độ bất thường trung bình 351.55150
Độ nghiêng quỹ đạo 10.12587
Kinh độ của điểm nút lên 11.26586
Acgumen của cận điểm 282.06696
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

7046 Reshetnev (1977 QG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7046 Reshetnev
5452--7046-reshetnev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)