User Tools

Site Tools


5453--7182-robinvaughan-la-gi

Robinvaughan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7182
Tên thay thế 1991 RV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6348569
Viễn điểm quỹ đạo 3.6429661
Độ lệch tâm 0.1605826
Chu kỳ quỹ đạo 2031.2670683
Độ bất thường trung bình 335.92850
Độ nghiêng quỹ đạo 14.27903
Kinh độ của điểm nút lên 223.49288
Acgumen của cận điểm 166.82423
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

7182 Robinvaughan (1991 RV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7182 Robinvaughan
5453--7182-robinvaughan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)