User Tools

Site Tools


5455--7456-doressoundiram-la-gi

Doressoundiram
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 17 tháng 7 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7456
Tên thay thế 1982 OD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8443062
Viễn điểm quỹ đạo 3.4006716
Độ lệch tâm 0.2967344
Chu kỳ quỹ đạo 1551.2040165
Độ bất thường trung bình 19.27930
Độ nghiêng quỹ đạo 14.77111
Kinh độ của điểm nút lên 120.02480
Acgumen của cận điểm 203.35915
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7456 Doressoundiram (1982 OD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 7 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7456 Doressoundiram
5455--7456-doressoundiram-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)