User Tools

Site Tools


5461--6333-helenejacq-la-gi

Helenejacq
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Leonard, G. J.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 3 tháng 6 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6333
Tên thay thế 1992 LG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0634433
Viễn điểm quỹ đạo 2.2869321
Độ lệch tâm 0.0513723
Chu kỳ quỹ đạo 1171.7731564
Độ bất thường trung bình 33.24064
Độ nghiêng quỹ đạo 3.05154
Kinh độ của điểm nút lên 109.39018
Acgumen của cận điểm 83.98827
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6333 Helenejacq (1992 LG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 6 năm 1992 bởi Leonard, G. J. ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6333 Helenejacq
5461--6333-helenejacq-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)