User Tools

Site Tools


5463--6589-jankovich-la-gi

Jankovich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6589
Tên thay thế 1985 SL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8468856
Viễn điểm quỹ đạo 2.6980290
Độ lệch tâm 0.1872738
Chu kỳ quỹ đạo 1251.2440755
Độ bất thường trung bình 242.40689
Độ nghiêng quỹ đạo 5.29961
Kinh độ của điểm nút lên 308.71819
Acgumen của cận điểm 27.33976
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6589 Jankovich (1985 SL3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1985 bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6589 Jankovich
5463--6589-jankovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)