User Tools

Site Tools


5464--6715-sheldonmarks-la-gi

Sheldonmarks
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6715
Tên thay thế 1990 QS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6512203
Viễn điểm quỹ đạo 2.6874577
Độ lệch tâm 0.0067877
Chu kỳ quỹ đạo 1592.9568651
Độ bất thường trung bình 142.24266
Độ nghiêng quỹ đạo 3.45128
Kinh độ của điểm nút lên 2.00924
Acgumen của cận điểm 220.49346
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6715 Sheldonmarks (1990 QS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. Holt và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6715 Sheldonmarks
5464--6715-sheldonmarks-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)