User Tools

Site Tools


5465--6842-krosigk-la-gi

Krosigk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6842
Tên thay thế 3016 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4028336
Viễn điểm quỹ đạo 2.9046240
Độ lệch tâm 0.0945444
Chu kỳ quỹ đạo 1579.0039494
Độ bất thường trung bình 351.34165
Độ nghiêng quỹ đạo 10.97434
Kinh độ của điểm nút lên 233.60948
Acgumen của cận điểm 148.53456
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6842 Krosigk (3016 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6842 Krosigk
5465--6842-krosigk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)