User Tools

Site Tools


5466--paula-fernandes-la-gi

Paula Fernandes de Souza là một ca sĩ, nhà soạn nhạc và cải biên của âm nhạc quốc gia Brasil.

Album phòng thu

  • Paula Fernandes (1993)
  • Ana Rayo (1995)
  • Canções do Vento Sul (2005)
  • Dust in the Wind (2007)
  • Pássaro de Fogo (2009)

Sống album

  • Paula Fernandes: Ao Vivo (2011)
5466--paula-fernandes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)