User Tools

Site Tools


5467--7047-lundstr-m-la-gi

7047 Lundström là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1334.1847903 ngày (3.65 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
5467--7047-lundstr-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)