User Tools

Site Tools


5468--7316-hajdu-la-gi

Hajdu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7316
Tên thay thế 3145 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4582429
Viễn điểm quỹ đạo 3.1286125
Độ lệch tâm 0.1199905
Chu kỳ quỹ đạo 1705.3148648
Độ bất thường trung bình 88.94943
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81677
Kinh độ của điểm nút lên 127.45442
Acgumen của cận điểm 305.39603
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7316 Hajdu (3145 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7316 Hajdu
5468--7316-hajdu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)