User Tools

Site Tools


5469--7457-veselov-la-gi

7457 Veselov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1655.6793181 ngày (4.53 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5469--7457-veselov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)