User Tools

Site Tools


5474--6136-gryphon-la-gi

Gryphon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Natori và T. Urata
Nơi khám phá Trạm quan sát JCPM Yakiimo
Ngày khám phá 22 tháng 12 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6136
Tên thay thế 1990 YH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8281248
Viễn điểm quỹ đạo 3.2151694
Độ lệch tâm 0.0640453
Chu kỳ quỹ đạo 1918.5099061
Độ bất thường trung bình 125.46515
Độ nghiêng quỹ đạo 11.19472
Kinh độ của điểm nút lên 136.22887
Acgumen của cận điểm 317.81714
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

6136 Gryphon (1990 YH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 12 năm 1990 bởi A. Natori và T. Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6136 Gryphon
5474--6136-gryphon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)