User Tools

Site Tools


5475--6334-robleonard-la-gi

Robleonard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. J. Leonard
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 6 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6334
Tên thay thế 1992 MM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3134053
Viễn điểm quỹ đạo 2.5009891
Độ lệch tâm 0.0389631
Chu kỳ quỹ đạo 1364.1619277
Độ bất thường trung bình 199.47421
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31757
Kinh độ của điểm nút lên 70.88597
Acgumen của cận điểm 64.27213
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6334 Robleonard (1992 MM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 6 năm 1992 bởi G. J. Leonard ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6334 Robleonard
5475--6334-robleonard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)