User Tools

Site Tools


5476--6470-aldrin-la-gi

Aldrin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mrkos, A.
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6470
Đặt tên theo Buzz Aldrin
Tên thay thế 1982 RO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9282448
Viễn điểm quỹ đạo 2.6211280
Độ lệch tâm 0.1523030
Chu kỳ quỹ đạo 1253.0855491
Độ bất thường trung bình 147.02396
Độ nghiêng quỹ đạo 2.79152
Kinh độ của điểm nút lên 238.11138
Acgumen của cận điểm 152.51281
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

6470 Aldrin (1982 RO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1982 bởi Mrkos, A. ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6470 Aldrin
5476--6470-aldrin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)