User Tools

Site Tools


5477--6590-barolo-la-gi

Barolo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6590
Đặt tên theo Barolo
Tên thay thế 1985 TA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7144281
Viễn điểm quỹ đạo 3.3338133
Độ lệch tâm 0.1024075
Chu kỳ quỹ đạo 1920.8661826
Độ bất thường trung bình 79.73231
Độ nghiêng quỹ đạo 8.98311
Kinh độ của điểm nút lên 304.61460
Acgumen của cận điểm 102.96844
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

6590 Barolo (1985 TA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6590 Barolo
5477--6590-barolo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)