User Tools

Site Tools


5478--6717-antal-la-gi

Antal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen, Schmadel, L. D.
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6717
Tên thay thế 1990 TU10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1269476
Viễn điểm quỹ đạo 3.4836264
Độ lệch tâm 0.2418075
Chu kỳ quỹ đạo 1716.1861044
Độ bất thường trung bình 297.32361
Độ nghiêng quỹ đạo 6.36009
Kinh độ của điểm nút lên 233.78343
Acgumen của cận điểm 98.13617
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6717 Antal (1990 TU10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1990 bởi Freimut Börngen, Schmadel, L. D. ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6717 Antal
5478--6717-antal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)