User Tools

Site Tools


5479--6843-heremon-la-gi

Heremon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mulholland, J. D.
Nơi khám phá McDonald
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6843
Tên thay thế 1975 TC6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0142284
Viễn điểm quỹ đạo 2.8716248
Độ lệch tâm 0.1754855
Chu kỳ quỹ đạo 1394.6462166
Độ bất thường trung bình 65.09860
Độ nghiêng quỹ đạo 9.28283
Kinh độ của điểm nút lên 23.94865
Acgumen của cận điểm 136.06222
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6843 Heremon (1975 TC6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1975 bởi Mulholland, J. D. ở McDonald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6843 Heremon
5479--6843-heremon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)