User Tools

Site Tools


5481--7048-chaussidon-la-gi

Chaussidon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7048
Tên thay thế 1981 EH34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8559709
Viễn điểm quỹ đạo 2.9573595
Độ lệch tâm 0.0174407
Chu kỳ quỹ đạo 1810.0514874
Độ bất thường trung bình 269.01931
Độ nghiêng quỹ đạo 1.74346
Kinh độ của điểm nút lên 350.85497
Acgumen của cận điểm 83.03400
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7048 Chaussidon (1981 EH34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7048 Chaussidon
5481--7048-chaussidon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)