User Tools

Site Tools


5482--7187-isobe-la-gi

7187 Isobe (1992 BW) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1992 bởi E. F. Helin ở Palomar.

5482--7187-isobe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)